Na het overlijden

Naast natuurlijk eventuele familie of bekenden, is één van de eersten die gebeld moet worden, de huisarts. Deze (of een plaatsvervanger) zal dan langskomen om officieel het overlijden vast te stellen. Tevens zal hij vaststellen of de overledene een natuurlijke dood gestorven is, en wat mogelijk de oorzaak van overlijden is. Eén en ander wordt op een formulier ingevuld in een zgn. “Verklaring van Overlijden” die de huisarts achterlaat. Zolang een arts deze verklaring nog niet heeft opgesteld, mag er met de overledene niets gebeuren.
Nu de Uitvaartverzorging
Als de (huis)arts geweest is en de verklaring van overlijden heeft achtergelaten, is de volgende stap te besluiten wie u de uitvaart wilt laten verzorgen.
Wees u er goed van bewust dat niemand u kan verplichten om de uitvaart te laten doen door de verzekering of de ondernemer die verbonden is aan die verzekering. U bent volkomen vrij zelf een keuze te maken
Een uitvaartverzorger die bij u past en waar u een goed gevoel bij heeft.
U mag zelf een uitvaartverzorger kiezen! Als u Kasih Sayang / Impact Uitvaartzorg kiest, bel mij dan eerst. Dan zal ik voor u contact opnemen met uw verzekering en het gesprek voeren, zodat u daar niet zelf mee belast bent.
Ik spreek ik met u af wanneer ik bij u langs kom. Dat kan zo spoedig mogelijk, maar desgewenst ook na een paar uur. In alle rust kunnen we dan samen de uitvaart en de verschillende mogelijkheden met elkaar doornemen. De formaliteiten, aangifte van overlijden en de overlijdensakte worden door ons verzorgd.

U kunt het volgende alvast opzoeken en klaarleggen:
trouwboekje of paspoort
Kleding voor de overledene
De verzekeringspolissen
Eventueel de op schrift gestelde wensen van de overledene

Reacties zijn gesloten.